Съобщение

Община Нови пазар

"В и К–Шумен" ООД гр.Шумен уведомява всички свои абонати живущи в град Нови пазар, че поради отстраняване на авария на уличен водопровод от  водопроводната мрежа на град Нови пазар,захранващ фирма „РИОФИКС”, временно  ще бъде преустановено водоподаването в района на улица  "Цар Oсвободител", в участъка от входа за гр. Нови пазар / бензиностанция  "Петрол"/ до "Ново стъкло" ЕАД / Промишлената зона на гр. Нови пазар/.
Спиране на водоподаването ще бъде в рамките на  6 часа на 13.11.2018 г.  считано от 8.00 часа сутринта.