ПД-03/29.10.2018г-Пряко договаряне с определени лица за "Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на "В и К-Шумен ООД гр.Шумен"

Пряко договаряне с определени лица за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на „В и К-Шумен ООД гр.Шумен"

Решение (29.10.2018 г. / 15:15 ч.) може да изтеглите от тук.
Покана (29.10.2018 г. / 15:15 ч.) може да изтеглите от тук.
Техническа спецификация (29.10.2018 г. / 15:15 ч.) може да изтеглите от тук.
Проект на договор (29.10.2018 г. / 15:15 ч.) може да изтеглите от тук.
Образци (29.10.2018 г. / 15:15 ч.) може да изтеглите от тук.

Протокол № 1 (14.11.2018 г. / 16:22 ч.) може да изтеглите от тук.

Доклад (02.12.2018 г. / 13:25) може да изтеглите от тук.

Решение (02.12.2018 г. / 13:25) може да изтеглите от тук.

Обявление за невъзлагане (17.12.2018 г. / 16:25) може да изтеглите от тук.