09-2018/25.10.2019г: Обява за "Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен"

Обява за събиране на оферти за „Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода  за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на втечнен хлор – газ”

Обособена позиция № 2: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/”


Обява (25.10.2018 г., 11:55 ч.) може да изтеглите от тук.

Техническа спецификация (25.10.2018 г., 11:55 ч.) може да изтеглите от тук.

Методика за оценка
(25.10.2018 г., 11:55 ч.) може да изтеглите от тук.

Документация (25.10.2018 г., 11:55 ч.) може да изтеглите от тук.

Проект на договори (25.10.2018 г., 11:55 ч.) може да изтеглите от тук.

Образци
(25.10.2018 г., 11:55 ч.) може да изтеглите от тук.

Удължаване на срока на основание чл.188 ап.2 от ЗОП (02.11.2018 г., 17:01 ч.) може да изтеглите от тук.

Протокол №1 (19.11.2018 г., 10:15 ч.) може да изтеглите от тук.

Договор 1 по обособена позиция № 1: (20.12.2018 г., 12:05 ч.) може да изтеглите от тук.

Договор 2 по обособена позиция № 2: (20.12.2018 г., 12:05 ч.) може да изтеглите от тук.