Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, днес 23.10.2018г. от 10,30 часа до 14,00 часа е спряно в кв.Еверест гр.Шумен и част от вилна зона в местност „Под манастира”.