08-2018/22.10.2018: Обява за „Надграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягания на вход населени места и други водоснабдителни зони на територията на „В и К - Шумен” ООД, включваща измерване в 40 точки"

08-2018/22.10.2018: Обява за „Надграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягания на вход населени места и други водоснабдителни зони на територията на „Водоснабдяване и Канализация - Шумен” ООД, включваща измерване в 40 точки”

Обява (22.10.2018 г. / 16:29 ч.)  може да изтеглите тук.

Техническа спецификация (22.10.2018 г. / 16:29 ч.)  може да изтеглите тук.

Методика за оценка (22.10.2018 г. / 16:29 ч.)  може да изтеглите тук.

Документация (22.10.2018 г. / 16:29 ч.)  може да изтеглите тук.

Проект на договор (22.10.2018 г. / 16:29 ч.)  може да изтеглите тук.

Образци (22.10.2018 г. / 16:29 ч.)  може да изтеглите тук.

Удължаване на срока на осн. чл.188, ал. 2 от ЗОП (29.10.2018 г. / 16:59 ч.)  може да изтеглите тук.

Протокол (05.11.2018 г. / 10:05 ч.)  може да изтеглите тук.

Договор (21.11.2018 г. / 13:51 ч.)  може да изтеглите тук.