07-2018/19.10.2018 Обява за "Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен"

Обява за събиране на оферти за „Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода  за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на втечнен хлор – газ”

Обособена позиция № 2: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/”

Обява (19.10.2018 г., 16:06) може да изтеглите от тук.

Техническа спецификация (19.10.2018 г., 16:06) може да изтеглите от тук.

Методика за оценка (19.10.2018 г., 16:06) може да изтеглите от тук.

Документация (19.10.2018 г., 16:06) може да изтеглите от тук.

Проект на договори (19.10.2018 г., 16:06) може да изтеглите от тук.

Образци (19.10.2018 г., 16:06) може да изтеглите от тук.

Съобщение за прекратяване на възлагане чрез събиране на оферти с обява (24.10.2018г.;11:00ч.) може да изтеглите от тук.