Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на съоръжение на Енерго-про и прекъснато ел.захранването за ПС Еверест от водоснабдителната мрежа на гр.Шумен, днес 15.10.2018г. от 9,30 часа е нарушено водоподаването в кв.Еверест гр.Шумен.