ПД-02/05.10.2018г-Пряко договаряне с определени лица за "Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на "В и К-Шумен ООД" гр.Шумен

Пряко договаряне с определени лица за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на „В и К-Шумен ООД" гр.Шумен.
Решение (05-10-2018, 16:45 ч.) може да изтеглите от тук.
Покана
(05-10-2018, 16:45 ч.) може да изтеглите от тук.
Техническа спецификация (05-10-2018, 16:45 ч.) може да изтеглите от тук.
Проект на договор (05-10-2018, 16:45 ч.) може да изтеглите от тук.
Образци (05-10-2018, 16:45 ч.) може да изтеглите от тук.
Решение за прекратяване (15-10-2018 г., 13:35 ч.) може да изтеглите от тук.
Обявление за невъзлагане (30-10-2018 г., 15:54 ч.) може да изтеглите от тук.