ОП-05/05.09.2018:Доставка на PЕ и PVC тръби и фитинги за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр.Шумен ” в четири обособени позиции

Процедура чрез "Публично състезание" по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на PЕ и PVC тръби и фитинги за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр.Шумен ” в четири обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на РЕ тръби”

Обособена позиция №2: „Доставка на РЕ фитинги”

Обособена позиция №3: „Доставка на PVC - О тръби”

Обособена позиция №4: „Доставка на електрозаваряеми фитинги от РЕ-HD”

Решение (05.05.2018; 14:00) може да изтеглите от тук.

Обявление (05.05.2018; 14:00) може да изтеглите от тук.

Техническа спецификация (05.05.2018; 14:00) може да изтеглите от тук.

Методика за оценка (05.05.2018; 14:00) може да изтеглите от тук.

Документация (05.05.2018; 14:00) може да изтеглите от тук.

Проект на договор за обособени позиции №1 - №4 (05.05.2018; 14:00) може да изтеглите от тук.

Образци тук.