ОП-05/05.09.2018:Доставка на PЕ и PVC тръби и фитинги за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр.Шумен ” в четири обособени позиции

Процедура чрез "Публично състезание" по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на PЕ и PVC тръби и фитинги за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр.Шумен ” в четири обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на РЕ тръби”

Обособена позиция №2: „Доставка на РЕ фитинги”

Обособена позиция №3: „Доставка на PVC - О тръби”

Обособена позиция №4: „Доставка на електрозаваряеми фитинги от РЕ-HD”

Решение (05.09.2018; 14:00) може да изтеглите от тук.

Обявление (05.09.2018; 14:00) може да изтеглите от тук.

Техническа спецификация (05.09.2018; 14:00) може да изтеглите от тук.

Методика за оценка (05.09.2018; 14:00) може да изтеглите от тук.

Документация (05.09.2018; 14:00) може да изтеглите от тук.

Проект на договор за обособени позиции №1 - №4 (05.09.2018; 14:00) може да изтеглите от тук.

Образци тук.

Протокол №1 (05.11.2018; 11:55) може да изтеглите от тук.

Съобщение за отваряне на ценови предложения (13.11.2018; 15:55) може да изтеглите от тук.

 

Утвърден Протокол №1 (07.12.2018; 09:55) може да изтеглите от тук.

Утвърден Протокол №2 (07.12.2018; 09:55) може да изтеглите от тук.

Утвърден Протокол №3 (07.12.2018; 09:55) може да изтеглите от тук.

Решение (07.12.2018; 09:55) може да изтеглите от тук.

Обявление за възложена поръчка (14.02.2019 г; 15:48) може да изтеглите от тук.

Договор по обособена поръчка №2 (14.02.2019 г; 15:48) може да изтеглите от тук.

Договор по обособена поръчка №4 (14.02.2019 г; 15:48) може да изтеглите от тук.

Обявление за възложена поръчка (13.03.2019 г; 16:25) може да изтеглите от тук.

Договор по обособена поръчка №1 (13.03.2019 г; 16:25) може да изтеглите от тук.

Обявление за възложена поръчка (04.04.2019 г; 14:07) може да изтеглите от тук.

Договор по обособена поръчка №3 (04.04.2019 г; 14:07) може да изтеглите от тук.