06-2018/28.08.2018 Обява за "Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията обслужвана от "Водоснабдяване и канализация - Шумен " ООД - гр.Шумен, съобразно нуждите на дружеството"

Обява за събиране на оферти за "Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен ” ООД – гр.Шумен, съобразно нуждите на дружеството"

Обява (28.08.2018 г./ 15:16 ч.) можете да изтеглите тук

Техническа спецификация (28.08.2018 г./ 15:16 ч.) можете да изтеглите тук

Критерии за възлагане (28.08.2018 г./ 15:16 ч.) можете да изтеглите тук

Документация (28.08.2018 г./ 15:16 ч.) можете да изтеглите тук

Образци (28.08.2018 г./ 15:16 ч.) можете да изтеглите тук

Удължаване на срока на осн. чл.188, ал. 2 от ЗОП (12.09.2018 г./ 17:00 ч.) може да изтеглите от тук

Протокол (24.10.2018г./ 11:00ч.)може да изтеглите от тук

Договор може да изтеглите от тук.