04-2018/16.07.2018 : Обява за „Доставка на аварийни скоби и отклонителни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен" в две обособени позиции

„Доставка на аварийни скоби и отклонителни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен" в две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка на аварийни скоби
Обособена позиция № 2: Доставка на отклонителни скоби

Обява (16.07.2018 г./ 14:03 ч.) можете да изтеглите тук
Техническа спецификация (16.07.2018 г./ 14:03 ч.) можете да изтеглите тук
Критерий за възлагане (16.07.2018 г./ 14:03 ч.) можете да изтеглите тук
Документация (16.07.2018 г./ 14:03 ч.) можете да изтеглите тук
Проект на договор (16.07.2018 г./ 14:03 ч.) можете да изтеглите тук
Образци (16.07.2018 г./ 14:03 ч.) можете да изтеглите тук

Удължаване на срока на осн. 188, ал. 2 от ЗОП (23.07.2018 г./ 17:00 ч.)  тук

Протокол № 1 (14.08.2018 г./ 14:39 ч.) можете да изтеглите тук

Договор по обособена позиция № 1 може да изтеглите от тук

Договор по обособена позиция № 2 може да изтеглите от тук