ОП - 03/18.06.2018 г.: „Доставка регулираща, спирателна и присъединителна арматура за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен”

„Доставка регулираща, спирателна и присъединителна арматура за нуждите на  „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” в четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1:„Доставка на регулираща, спирателна и присъединителна арматура за чугунени, стоманени и азбестоциментови тръби и пожарни хидранти ”

Обособена позиция № 2:  „Доставка на спирателна и присъединителна арматура за РЕ тръби”

Обособена позиция № 3: „Доставка на компенсатори”

Обособена позиция № 4: „Доставка на чугунени фасонни части”

Решение (18.06.2018г.-16:56) тук.
Обявление (18.06.2018г.-16:56) тук.
Техническа спецификация (18.06.2018г.-16:56) тук.
Методика за оценка (18.06.2018г.-16:56) тук.
Документация (18.06.2018г.-16:56) тук.
Проект на договор (18.06.2018г.-16:56) тук.
Образци (18.06.2018г.-16:56) тук.

Разяснение (03.07.2018г.-15:31) тук.

Съобщение за отваряне на ценови предложения (16.07.2018г.-14:31) тук.

Протокол № 1 (23.07.2018г.-11:31) тук.

Протокол № 2 (23.07.2018г.-11:31) тук.

Решение (23.07.2018г.-11:31) тук.

Обявление за възложена поръчка (03.09.2018-11:25) тук.

Договор по обособена позиция №1 (03.09.2018-11:25) тук.

Договор по обособена позиция №2 (03.09.2018-11:25) тук.

Договор по обособена позиция №3 (03.09.2018-11:25) тук.

Договор по обособена позиция №4 (03.09.2018-11:25) тук.