03-2018/01.03.2018 - Обява за “Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени ВиК - аварии” в три обособени позиции"

Обява за “Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени ВиК - аварии” в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ЛОТ 1 - Район А – „Шумен”, Обособена позиция № 2 - ЛОТ 2 - Район Б – „Н.Пазар”, Обособена позиция № 3 - ЛОТ 3 - Район В – „В.Преслав”

Обява - може да изтеглите от тук (01.03.2018 - 16:30 ч.)
Документация - може да изтеглите от тук (01.03.2018 - 16:30 ч.)
Проект на договор - може да изтеглите от тук (01.03.2018 - 16:30 ч.)
Образци - може да изтеглите от тук (01.03.2018 - 16:30 ч.)
Приложение към Ценова оферта (образец № 6) - може да изтеглите от тук (01.03.2018 - 16:30 ч.)
Видове детайли - може да изтеглите от тук (01.03.2018 - 16:30 ч.)

Удължаване на срока на осн. 188, ал.2 от ЗОП тук (16.03.2018 - 17:01 ч.)

Протокол може да изтеглите от тук (26.03.2018 - 09:05 ч.)

Договор ОП №1 може да изтеглите от тук (26.04.2018 - 11:50)

Договор ОП №2 може да изтеглите от тук (26.04.2018 - 11:50)

Договор ОП №3 може да изтеглите от тук (26.04.2018 - 11:50)