02-2018/15.02.2018 г.: Обява за „Доставка на работно облекло, работни обувки, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен в три обособени позиции"

Обява за „Доставка на работно облекло, работни обувки, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен в три обособени позиции: Позиция № 1 - Доставка на работно облекло, Позиция № 2 - Доставка на работни обувки, Позиция № 3 - Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства

Обява (15.02.2018 г./11:36 ч.) може да изтеглите от тук

Документация (15.02.2018 г./11:36 ч.) може да изтеглите от тук

Проект на договор (15.02.2018 г./11:36 ч.) може да изтеглите от тук

Образци (15.02.2018 г./11:36 ч.) може да изтеглите от тук

Удължаване на срока на осн. 188, ал. 2 от ЗОП (23.02.2018 г./08:44 ч.) може да изтеглите от тук

Протокол №1 (16.03.2018 г./15:35 ч.) може да изтеглите от тук

Протокол №2 (29.03.2018 г./13:27 ч.) може да изтеглите от тук

Договор по обособена позиция №1 (16.05.2018 г./11:47) може да изтеглите от тук

Договор по обособена позиция №2 (16.05.2018 г./11:47) може да изтеглите от тук

Договор по обособена позиция №3 (16.05.2018 г./11:47) може да изтеглите от тук