01-2018/05.02.2018 г.: Обява за „Доставка на фракции за възстановяване на изкопи по пътни настилки извършени при възстановяване на В и К аварии, за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции

01-2018/05.02.2018 г.: Обява за „Доставка на фракции за възстановяване на изкопи по пътни настилки извършени при възстановяване на В и К аварии,  за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ЛОТ 1 Доставка на фракция за обратен насип и Обособена позиция № 2 - ЛОТ 2 Доставка на фракция за пътна основа

Обява - може да изтеглите от тук. (05.02.2018 - 15:52 ч.)
Документация - може да изтеглите от тук. (05.02.2018 - 15:52 ч.)
Проект на договор по обособена позиция № 1 - може да изтеглите от тук. (05.02.2018 - 15:52 ч.)

Проект на договор по обособена позиция № 2 - може да изтеглите от тук. (05.02.2018 - 15:52 ч.)

Образци - може да изтеглите от тук. (05.02.2018 - 15:52 ч.)

Удължаване на срока  на осн. чл.188 ал.2 от ЗОП - може да изтеглите от тук. (12.02.2018 - 17:03 ч.)

Протокол може да изтеглите от тук (26.02.2018 - 16:04)

Договор по обособена позиция № 1 може да изтеглите от тук (21.03.2018 - 10:24)

Договор по обособена позиция № 2 може да изтеглите от тук (21.03.2018 - 10:24)