ПС - 02/21.12.2017 г. Публично състезание: "Изготвяне на документация за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от 41 бр. подземни водоизточници и документация за изменение на разрешителни за водовземане от 12 бр. водоизточници"

Изготвяне на документация за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от 41 бр. подземни водоизточници и документация за изменение на разрешителни за водовземане от 12 бр. водоизточници” в 3 обособени позиции - Обособена позиция № 1 – За водоизточници от водоснабдителни зони на територията на общ.Шумен, общ.Каспичан, общ.Велики Преслав и общ.Венец, обособена позиция № 2 - За водоизточници на територията на общ.Смядово, общ.Върбица и общ.Хитрино и обособена позиция № 3 – За изменение на разрешителни за водовземане за водоизточници на територията на Басейнова дирекция Черноморски район – Варна


Решение (21.12.2017 г./15:44 ч.) може да изтеглите от тук
Обявление (21.12.2017 г./15:44 ч.) може да изтеглите от тук
Документация (21.12.2017 г./15:44 ч.) може да изтеглите от тук
Приложение № 1 (21.12.2017 г./15:44 ч.) може да изтеглите от тук
Проект на договор (21.12.2017 г./15:44 ч.) може да изтеглите от тук
Образци (21.12.2017 г./15:44 ч.) може да изтеглите от тук