04-2017/20.10.2017 Обява за „Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”

 

Обява (20.10.2017 г.-16.15 ч.) може да изтеглите от тук

Документация (20.10.2017 г.-16.15 ч.) може да изтеглите от тук

Проект на договор обособена позиция № 1 (20.10.2017 г.-16.15 ч.) може да изтеглите от тук

Проект на договор обособена позиция № 2 (20.10.2017 г.-16.15 ч.) може да изтеглите от тук

Образци (20.10.2017 г.-16.15 ч.) може да изтеглите от тук

Протокол №1 (08.11.2017/15:35 ч.) може да изтеглите от тук

Протокол №2 (29.11.2017/15:19 ч.) може да изтеглите от тук

Договор по ОП №1 (15.01.2018/10:30 ч.) може да изтеглите от тук

Договор по ОП №2 (15.01.2018/10:32 ч.) може да изтеглите от тук