Съобщение

Община Нови пазар

Във връзка с възникнала авария на помпен агрегат на водоизточник от водоснабдителната система на гр.Нови пазар, днес 19.09.2017г. до 17,00 часа ще е нарушено водоподаването за високите части в гр.Нови пазар.