Съобщение

Община Нови пазар

Във връзка с възникнала авария на напорен водопровод от помпена станция „Парка” до напорен резервоар за гр.Нови пазар, днес 15.09.2017г. до 17,00 часа е прекъснато водоподаването за гр.Нови пазар.