Съобщение

Община Шумен

Поради технически причини на 14.09.2017 г. се отменя изграждането на нова водопроводна връзка по бул.”Ришки проход”.