Съобщение

Общ. Каспичан

Във връзка с възникнали поредица от аварии в участък от напорния водопровод от дълбок тръбен кладенец до напорния резервоар на гр.Плиска, водоподаването към населеното място е прекъснато. Възстановяване на водоподаването ще се осъществи днес 04.08.2017г. до 17,00часа, след приключване на аварийно-възстановителните работи и напълване на водопреносната мрежа.