03-2017\21.07.2017 Обява за "Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на "В и К - Шумен" ООД гр.Шумен

Обява (21.07.2017 г. / 16:38 ч.)  може да изтеглите от тук.

Документация (21.07.2017 г. / 16:38 ч.)  може да изтеглите от тук.

Проект на договор (21.07.2017 г. / 16:38 ч.)  може да изтеглите от тук.

Образци (21.07.2017 г. / 16:38 ч.)  може да изтеглите от тук.

Информация за удължаване на първоначален срок (01.08.2017 г. / 09:00 ч.)  може да изтеглите от тук.

Съобщение за отваряне на оферти (01.08.2017 г. / 09:00 ч.)  може да изтеглите от тук.

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти (21.08.2017 г. / 16:42 ч.)  може да изтеглите от тук.

Договор (05.09.2017 г. / 15:20 ч.)  може да изтеглите от тук.