ОП-02/03.07.2017г.: Открита процедура: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група

Преписката е регистрирана в АОП под номер 00550-2017-0003
линк към  Приложението на Официален вестник на Европейския съюз: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252847-2017:TEXT:BG:HTML

 

Решение (03.07.2017 г. / 12:48 ч.)  може да изтеглите от тук.

Обявление (03.07.2017 г. / 12:48 ч.)  може да изтеглите от тук.

Документация (03.07.2017 г. / 12:48 ч.)  може да изтеглите от тук.

Проект на договор (03.07.2017 г. / 12:48 ч.)  може да изтеглите от тук.

Образци (03.07.2017 г. / 12:48 ч.)  може да изтеглите от тук.

Приложение № 1 - Обекти (03.07.2017 г. / 12:48 ч.)  може да изтеглите от тук.

Съобщение за отваряне на ценови предложения (18.09.2017 г./10:30) може да изтеглите от тук.

Протокол № 1 (29.09.2017 г./15:30ч.) може да изтеглите от тук.

Протокол № 2 (29.09.2017 г./15:30ч.) може да изтеглите от тук.

Протокол № 3 (29.09.2017 г./15:31ч.) може да изтеглите от тук.

Протокол № 4 (29.09.2017 г./15:31ч.) може да изтеглите от тук.

Доклад (29.09.2017 г./15:32ч.) може да изтеглите от тук.

Решение (29.09.2017 г./15:32ч.) може да изтеглите от тук.

Обявление за възложена поръчка (05.02.2018 г./10:47ч.) може да изтеглите от тук.

Договор (05.02.2018 г./10:47ч.) може да изтеглите от тук.

Анекс към договор (17.08.2018 г./15:27ч.) може да изтеглите от тук.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 05.02.2018 г./15:26ч. може да изтеглите от тук.