ПС-01/13.06.2017г.-Публично състезание: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен

Преписката е регистрирана в АОП под номер 00550-2017-0002

Решение от 13.06.2017 г. - 11:51 ч.  може да изтеглите от тук.

Обявление от 13.06.2017 г. - 11:51 ч. може да изтеглите от тук.

Документация от 13.06.2017 г. - 11:51 ч. може да изтеглите от тук.

Проект на договори от 13.06.2017 г. - 11:51 ч. може да изтеглите от тук.

Образци от 13.06.2017 г. - 11:51 ч. може да изтеглите от тук.

Съобщение за отваряне на ценови предложения от 07.07.2017 г. - 14:55 ч. може да изтеглите от тук.

Протоколи от работата на Комисията от 14.07.2017 г. - 15:15 може да изтеглите от тук.

Решение от 14.07.2017 г. - 15:15 може да изтеглите от тук.

Oбявление за възложена поръчка от 23.08.2017 г. - 16:55 може да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция No.1 от 23.08.2017 г. - 16:55 може да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция No.2 от 23.08.2017 г. - 16:55 може да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция No.3 от 23.08.2017 г. - 16:55 може да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция No.4 от 23.08.2017 г. - 16:55 може да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция No.5 от 23.08.2017 г. - 16:55 може да изтеглите от тук.

Споразумение за прекратяване на договор по ОП № 2 от 09.07.2018 г. - 16:34 ч. може да изтеглите от тук.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 09.07.2018 г. - 16:34 ч. може да изтеглите от тук.