02-2017\26.01.2017 Обява за “Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К - аварии” в три обособени позиции"

“Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К - аварии” в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ЛОТ 1 - Район А – „Шумен”, Обособена позиция № 2 - ЛОТ 2 - Район Б – „Н.Пазар”, Обособена позиция № 3 - ЛОТ 3 - Район В – „В.Преслав”

Обява от 26.01.2017 г./17:05 ч. може да изтеглите тук.

Документация от 26.01.2017 г./17:05 ч. може да изтеглите тук.

Проект на договор от 26.01.2017 г./17:05 ч. може да изтеглите тук.

Образци от 26.01.2017 г./17:05 ч. може да изтеглите тук.

Таблици към ценова оферта от 26.01.2017 г./17:05 ч. може да изтеглите тук.

Детайл от 26.01.2017 г./17:05 ч. може да изтеглите тук.

Протокол от 27.02.2017 г./11:18 ч. може да изтеглите тук.

Договор по обособена позиция №1 от 23.03.2017/11:54 може да изтеглите тук.

Договор по обособена позиция №2 от 23.03.2017/11:54 може да изтеглите тук.

Договор по обособена позиция №3 от 23.03.2017/11:54 може да изтеглите тук.