01-2017\10.01.2017 Обява за "Доставка на фракция за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен"

Обява от 10.01.2017 г./09:35 ч. може да изтеглите тук.

Документация от 10.01.2017 г./09:35 ч. може да изтеглите тук.

Проект на договор от10.01.2017 г./09:35 ч. може да изтеглите тук.

Образци от 10.01.2017 г./09:35 ч. може да изтеглите тук.

Съобщение от 10.01.2017 г./14:08 ч. може да изтеглите тук.

Образец No.6 - Ценова оферта от 10.01.2017 г./14:08 ч. може да изтеглите тук.

Протокол от 03.02.2017 г./16:08 ч. може да изтеглите тук.

Договор от 27.02.2017 г./16:02 ч. може да изтеглите тук.