02-2016\08.11.2016 Обява за "Доставка на втечнен хлор-газ за нуждите на "В и К - Шумен" ООД гр.Шумен

Обява от 08.11.2016 г./13:35 ч. може да изтеглите тук.

Документация от 08.11.2016 г./13:35 ч. може да изтеглите тук.

Проект на договор от 08.11.2016 г./13:35 ч. може да изтеглите тук.

Образци от 08.11.2016 г./13:35 ч. може да изтеглите тук.

Протокол от 17.11.2016 г./16:17 ч. може да изтеглите тук.

Договор от 06.12.2016 г./15:46 може да изтеглите тук.