ПС 02 - 2016\28.09.2016 Публично състезание: Доставка на PVC - О тръби за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр.Шумен

Решение от 28.09.2016 г./16:39 ч. може да изтеглите тук.

Обявление от 28.09.2016 г./16:39 ч. може да изтеглите тук.

Документация от 28.09.2016 г./16:39 ч. може да изтеглите тук.

Проект на договор от 28.09.2016 г./16:39 ч. може да изтеглите тук.

Образци от 28.09.2016 г./16:39 ч. може да изтеглите тук.

Съобщение за отваряне на ценови предложения от 28.10.2016г./09:20 може да изтеглите от тук.

Протокол №1 може да изтеглите от тук.

Протокол №2 може да изтеглите от тук.

Протокол №3 може да изтеглите от тук.

Доклад може да изтеглите от тук.

Решение може да изтеглите от тук.

Договор от 28.11.2016 г./16:23 ч.  може да изтеглите от тук.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 05.12.2018 г./16:47 ч.  може да изтеглите от тук.