ПС 01-2016\31.08.2016 Публично състезание: Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на „В и К-Шумен” ООД гр.Шумен

Решение от 31.08.2016 г./19:24 ч. може да изтеглите тук.

Обявление от 31.08.2016 г./19:24 ч. може да изтеглите тук.

Документация от 31.08.2016 г./19:24 ч. може да изтеглите тук.

Проект на договор от 31.08.2016 г./19:24 ч. може да изтеглите тук.

Образци от 31.08.2016 г./19:24 ч. може да изтеглите тук.

Съобщение за отваряне на ценови предложения от 27.09.2016 г./16:42 ч. може да изтеглите тук.

Протокол № 1 от 06.10.2016 г./15:32 ч. може да изтеглите тук.

Протокол № 2 от 06.10.2016 г./15:32 ч. може да изтеглите тук.

Протокол № 3 от 06.10.2016 г./15:32 ч. може да изтеглите тук.

Доклад от 06.10.2016 г./15:32 ч. може да изтеглите тук.

Решение от 06.10.2016 г./15:32 ч. може да изтеглите тук.

Договор от 30.11.2016 г./15:28 ч. може да изтеглите тук.

Анекс от 23.12.2016 г./12:58 ч. може да изтеглите тук.

Анекс от 20.07.2017 г./16:39 ч. може да изтеглите тук.

Обявление за изменение от 20.07.2017 г./16:39 ч. може да изтеглите тук.

Анекс от 21.07.2017 г./16:09 ч. може да изтеглите тук.

Обявление за изменение от 21.07.2017 г./16:09 ч. може да изтеглите тук.

Анекс от 21.03.2018 г./10:31 ч. може да изтеглите тук.

Обявление за изменение от 12.12.2018 г./17:00 ч. може да изтеглите тук.

Анекс от от 12.12.2018 г./17:00 ч. може да изтеглите тук.