01-2016\15.07.2016 Обява за "Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на "В и К - Шумен" ООД гр.Шумен

Обява за "Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на "В и К Шумен ООД

Обява от 15.07.2016 г./16:23 ч.  може да изтеглите тук.

Документация от 15.07.2016 г./16:23 ч.  може да изтеглите тук.

Проект на договор от 15.07.2016 г./16:23 ч.  може да изтеглите тук.

Образци от 15.07.2016 г./16:23 ч.  може да изтеглите тук.

Информация за удължаване на първоначален срок може да изтеглите тук.

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти от 3.08.2016 г./16.36 ч. може да изтеглите тук.

Договор от 30.09.2016 г./11:58 ч.  може да изтеглите тук.