ОП-03-2016:"Доставка на PЕ и PVC тръби и фитинги за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр.Шумен ” в три обособени позиции

ОП-03-2016:"Доставка на PЕ и PVC тръби и фитинги за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр.Шумен ” в три обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Доставка на РЕ тръби и фитинги”
Обособена позиция №2: „Доставка на PVC - О тръби”
Обособена позиция №3: “Доставка на електрозаваряеми фитинги от РЕ-HD”

Документация може да изтеглите тук.

Проект на договор - обособена позиция № 1 може да изтеглите тук.
Проект на договор - обособена позиция № 2 може да изтеглите тук.
Проект на договор - обособена позиция № 3 може да изтеглите тук.
Образци може да изтеглите тук.

Решение за промяна 13.04.2016 г. може да изтеглите тук.

Документация от 13.04.2016 г може да изтеглите тук.
Проект на договор - обособена позиция № 1 може да изтеглите тук.
Проект на договор - обособена позиция № 2 може да изтеглите тук.
Проект на договор - обособена позиция № 3 може да изтеглите тук.
Проект на договор - обособена позиция № 4 може да изтеглите тук.

Образци може да изтеглите тук.Протокол No.1 може да изтеглите тук.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 4 (05-12-2018 г. - 15:51ч.) може да изтеглите тук.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по чл.69а ал.3 от ЗОП може да изтеглите тук.

Протокол No.2 може да изтеглите тук.

Протокол No.3 може да изтеглите тук.

Протокол No.4 може да изтеглите тук.

Решение може да изтеглите тук.

Решение АОП може да изтеглите тук.

Договор - обособена позиция № 2 може да изтеглите тук.

Договор - обособена позиция № 4 може да изтеглите тук.

Договор от 22.12.2016 г/16:45 ч. може да изтеглите тук.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 4 (05.12.2018 г. - 15:51 ч.) може да изтеглите тук.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 2 (02.01.2019 г. - 16:27 ч.) може да изтеглите тук.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 1 /15.01.2019 г. - 16:05 ч./ може да изтеглите тук.