ОП-02-2016: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група

ОП-02-2016: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група

Периодично индикативно обявление - специални сектори може да изтеглите от тук

Документация може да изтеглите от тук

Образци може да изтеглите от тук

Проект на договор може да изтеглите от тук

Приложение 1 (свободен пазар обекти) може да изтеглите от тук

Товаров профил - м.Януари 2016  може да изтеглите от тук

Протокол №1 може да изтеглите от тук.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по чл.69а, ал.3 от ЗОП тук.

Протокол №2 може да изтеглите от тук.

Протокол №3 може да изтеглите от тук.

Протокол №4 може да изтеглите от тук.

Решение може да изтеглите от тук.

Договор от 22.12.2016 г./16:45 може да изтеглите от тук.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от 04.07.2017 г./16:45 може да изтеглите от тук.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?