Открита процедура по ЗОП: “Ремонт на потопяеми и хоризонтални помпи собственост на „В и К-Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции.

Открита процедура по ЗОП:“Ремонт на потопяеми и хоризонтални помпи собственост на „В и К-Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Ремонт на потопяеми помпи за питейна вода и водопотопяеми помпи за отпадъчни води, собственост на “В и К - Шумен” ООД, гр. Шумен; 
Обособена позиция № 2: Ремонт на центробежни хоризонтални помпи за питейна вода, собственост на “В и К - Шумен” ООД, гр.Шумен

Документация може да изтеглите тук.

Образци може да изтеглите тук.

Приложения към ценова оферта - обособена позиция № 1 може да изтеглите тук.
Приложения към ценова оферта - обособена позиция № 2 може да изтеглите тук.

Проект на договор - обособена позиция № 1 може да изтеглите тук.
Проект на договор - обособена позиция № 2 може да изтеглите тук.
Протокол № 1 може да изтеглите тук.
Съобщение за отваряне на ценови оферти по чл.69а ал.3 от ЗОП тук.
Протокол 2 тук.
Протокол 3 тук.
Решение тук.
Договор по обособена позиция 1 тук.
Договор по обособена позиция 2 тук.
Заповед контрол тук.
Информация за върнати гаранции тук.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?