Публична покана с предмет: „Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”

Публична покана с предмет: „Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”

Публична покана може да изтеглите тук.

Документация може да изтеглите тук.

Образци може да изтеглите тук.

Проект за договор може да изтеглите тук.

Протокол №1 може да изтеглите тук.

Договор може да изтеглите от тук.

Заповед за контрол може да изтеглите от тук.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?