Публична покана с предмет: Застраховки “Трудова злополука” , “Имущество”, “Електронно оборудване” на имущество, “Автокаско пълно и частично”, “Злополука на местата” и “Гражданска отговорност”

1. Застраховка “Трудова злополука” на персонала - доброволна и задължителна;

2. Застраховка “Имущество”, “Електронно оборудване” на имущество, собственост на “ВиК” ООД гр. Шумен;

3.Застраховки “Автокаско пълно и частично”, “Злополука на местата” и “Гражданска отговорност” на автомобилния парк на “ВиК - Шумен” ООД гр.Шумен

Публична покана може да изтеглите тук.

Документация  може да изтеглите тук.

Проект на договор  може да изтеглите тук.

Образци  може да изтеглите тук.

Приложения  може да изтеглите тук.

Отговор на запитване - може да изтеглите тук.

Отговор на запитване - може да изтеглите тук.

Протокол №1 може да изтеглите тук.

Договор може да изтеглите от тук.

Заповед контрол може да изтеглите от тук.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?