Публична покана с предмет: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/ за нуждите на „ВиК – Шумен”ООД гр. Шумен” публикувана на 03.12.2015 г.

Публична покана с предмет: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/ за нуждите на „ВиК – Шумен”ООД гр. Шумен” публикувана на 03.12.2015 г.

Публична покана може да изтеглите от тук.

Документация може да изтеглите от тук.

Проект на договор може да изтеглите от тук.

Образци може да изтеглите от тук.

Протокол No.1 може да изтеглите от тук.
Договор може да изтеглите от тук.
Заповед за контрол може да изтеглите от тук.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?