ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на втечнен хлор – газ за нуждите на „ВиК – Шумен”ООД гр. Шумен” публикувана на 25.09.2015 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Доставка на втечнен хлор-газ за нуждите на "Вик - Шумен" ООД гр.Шумен " публикувана на 25.09.2015 г.

 

Публична покана може да изтеглите от тук.

Документация може да изтеглите от тук.

Образци може да изтеглите от тук.

Проект на договор  може да изтеглите от тук.
Протокол 1 може да изтеглите от тук.
Договор  може да изтеглите от тук.
Заповед за контрол може да изтеглите от тук.