ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Изготвяне на документация за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от 33 бр. подземни водоизточници” публикувана на 18.09.2015 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Изготвяне на документация за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от 33 бр. подземни водоизточници" публикувана на 18.09.2015 г.

Публична покана може да изтеглите от тук.

Документация може да изтеглите от тук.

Образци може да изтеглите от тук.

Проект на договор по обособена позиция 1 може да изтеглите от тук.

Приложение може да изтеглите от тук.

Съобщение за теглене на жребий тук.

Протокол № 1 тук.

Протокол № 2 тук.

Договор по обособена позиция №1 тук.

Договор по обособена позиция №1 тук.

Заповед контрол тук.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?