Открита процедура по ЗОП: „Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода, радио модули за дистанционно отчитане и магнитно – индуктивни разходомери за питейна вода за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен”

Открита процедура по ЗОП: „Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода, радио модули за дистанционно отчитане и магнитно – индуктивни разходомери за питейна вода за нуждите на  „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” публикувана на 24.07.2015 г.

 

Документация от 24.07.2015 г. може да изтеглите от тук.

Образци може да изтеглите от тук.

Проект на договор по обособена позиция 1 може да изтеглите от тук.

Проект на договор по обособена позиция 2 може да изтеглите от тук.

Отговор на запитване 1 тук.

Отговор на запитване 2 тук.

Решение за промяна от 31.07.2015 г. тук.

Документация  от 31.07.2015 г. може да изтеглите от тук.

Протокол № 1 тук.

Съобщение тук.

Протокол № 2 тук.

Решение тук.

Решение обр.АОП тук.

Информация за върнати гаранции за участие може да изтеглите тук.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?