ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”, публикувана на 29.06.2015 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби  за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”, публикувана на 29.06.2015 г.

Публична покана може да изтеглете от тук.

Документация може да изтеглете от тук.

Образци и оферта може да изтеглете от тук.

Проект на договор може да изтеглите от тук.


Протокол може да изтеглите от тук.

Договор може да изтеглите от тук.

Заповед за контрол може да изтеглите от тук.