ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на работно облекло, работни обувки, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен”, публикувана на 26.06.2015 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на работно облекло, работни обувки, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен”, публикувана на 26.06.2015 г.

Публична покана може да изтеглете от тук.

Документация може да изтеглете от тук.

Образци може да изтеглете от тук.

Указания и лого за надписване на работното олекло може да изтеглете от тук.

Отговор на запитване може да изтеглите от тук.

Протокол №1 може да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция № 2 може да изтеглите от тук.

Заповед за контрол може да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция № 3 може да изтеглите от тук.

Заповед за контрол може да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция № 1 - тук.

Заповед за контрол - тук.