ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП "Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на "ВиК - Шумен" ООД - публикувана на 01.04.2015 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП "Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на "ВиК - Шумен" ООД - публикувана на 01.04.2015 г.

Документация може да изтеглите от тук.

Образци може да изтеглите от тук.

Отговор запитване 1.

Съобщение.

Протокол No.1

Съобщение за отваряне на ценови оферти по чл.69а ал.3 от ЗОП

Протокол No.2

Протокол No.3

Решение

Заповед за контрол

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 1 (22.08.2017 г. - 16:56 ч.)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 2 (22.08.2017 г. - 16:56 ч.)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 3 (22.08.2017 г. - 16:56 ч.)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 4 (22.08.2017 г. - 08:38 ч.)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 5 (22.08.2017 г. - 16:56 ч.)