ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на ферихлорид за нуждите на прeчиствателна станция за отпадъчни води на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” публикувана на 30.03.2015 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на ферихлорид за нуждите на прeчиствателна станция за отпадъчни води на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” публикувана на 30.03.2015 г.

Документацията може да изтеглите от тук:

Образци може да изтеглите от тук:

Отговор на запитване 1 тук:

Протокол на комисията:

Информация за сключен договор тук.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?