Открита процедура по ЗОП "Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група" публикувана на 31.03.2015 г.

Открита процедура по ЗОП "Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група" публикувана на 31.03.2015 г.

Периодично индикативно обявление – специални сектори може да изтеглите от тук.

Документация може да изтеглите от тук. Документацията в zip формат от тук.

Образци може да изтеглите от тук.

Отговор на запитване 1.

Протокол No.1

Съобщение за отваряне на ценови оферти по чл.69а ал.3 от ЗОП

Протокол No.2

Протокол No.3

Протокол No.4

Решение тук.

Допълнение на решение

Информация за върната гаранция може да изтеглите от тук.

Договор

Заповед за контрол

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ( 15.02.2019 г. / 16:21 ч.) може да изтеглите от тук.