Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки във "ВиК-Шумен" ООД (неактивни)

Вътрешни правила за поддържане на "Профил на купувача" при възлагане на обществени поръчки във "ВиК-Шумен" ООД - тук.

Вътрешни правила за провеждане на процедури  по възлагане на обществени поръчки във "ВиК-Шумен" ООД - тук.

Заповед  поддържане на "Профил на купувача" и  "Вътрешни правила за провеждане на процедури  по възлагане на обществени поръчки" във "ВиК-Шумен" ООД -  тук.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?