Публична покана за " Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки" - публикувана на 28.11.2014 - неактивна

Публична покана за " Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки" - публикувана на 28.11.2014

Покана може да изтеглите от тук.

Документацията може да изтеглите от тук.

Приложения (образци) може да изтеглите от тук.

Във връзка със запитване относно публична покана за " Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки" за количествата на трошения камък по отделни позиции, даваме следната информация, която може да изтеглите от тук.

Протокол може да изтеглете от тук.

Договор може да изтеглите тук.

Плащане за м.Март 2015 г. тук.

Плащане за м.Април 2015 г. тук.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?