Открита процедура по ЗОП за "Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на "ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен - публикувана на 30.06.2014 г.

Открита процедура по ЗОП за "Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на "ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен" публикувана на 30.06.2014 г.

Решение може да изтеглите от тук.

Обявление може да изтеглите от тук.

Документация може да изтеглите от тук.

Договори може да изтеглите от тук.

Образци може да изтеглите от тук.

Приложение №1 и Приложение №2 може да изтеглите от тук.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?