Публична покана за „Изпитване на водни проби от повърхностни води по Наредба №12 от 2012 год. - химичен анализ“ публикувана на 26.05.2014 г.

Публична покана за „Изпитване на водни проби от повърхностни води по Наредба №12 от 2012 год. - химичен анализ“. -

Покана може да изтеглите от ТУК.

Документация ТУК.

Образци може да изтеглите от ТУК.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?