Открита процедура по ЗОП - Доставка на нетна активна електрическа енергия - публикувана на 14.02.2014 г.

Открита процедура по ЗОП - Доставка на нетна активна електрическа енергия - публикувана на 14.02.2014 г.

Решение може да изтеглите от тук.

Решение за промяна да изтеглите от тук.

Обявление може да изтеглите от тук.

Документация за участие може да изтеглите от тук.

Образци може да изтеглите от тук.