Публична покана за застраховки 2014 г. - неактивна

Публична покана за застраховки:  - неактивна
1.Групова рискова застраховка "Живот"  и "Трудова злополука" на персонала.
2. Застарховка "Индустриалена пожар", "Електронно оборудване" на имущество собственост на "ВиК-Шумен" ООД.
3. Застарховки "Автокаско", "Злополука на местата" и "Гражданска отговорност" на автомобилния парк на "ВиК-Шумен" ООД.

Покана може да изтеглите от тук.

Документация може да изтеглите от тук.

Образци може да изтеглите от тук.

Приложения може да изтеглите от тук.